av D Isaksson · 2019 — vilket innebär att vägarna är godkända för transport av tyngre last vilket öppnar för Vägstandard. BK1. BK2. BK3. BK4. Axeltryck på icke drivande axel. 10 TON.

4559

sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 eller BK3. 8. bladfjädrade framaxlar vilket är mycket vanligt kan axeltrycket räknas fram baserat på.

För BK 3-vägar gäller 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. Vägarnas indelning framgår dels av särskilda vägkartor och dels av länstyrelsernas "Sammanställning föreskrifter om vilka allmänna vägar och kommunala gator och vägar som ska tillhöra BK4. • För den nya bärighetsklassen BK4 ska det finnas värden för axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen.. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på. 2017-04 Axeltryck/Dispens På grund av att vissa vägar inom vårt vägnät saknar ett tillräckligt bärlager har axeltrycket måst sänkas till 8 ton på följande vägar: Gamlehagsvägen och Gamlehagsliden Heljeredsvägen och Kålleredsgårdsvägen Olas väg och Enevägen Midsommarvägen Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot BK 1 är ju alla vägar som INTE har någon begränsning, BK2 och BK3 är väl begränsningar, och det är lite räknande Men BK2 är väl det som kallas 8/12 väg, alltså 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck BK3 kan vara 6/10 men jag är inte säker, orkar inte kolla upp heller Tillåtet axeltryck.

Bk vägar axeltryck

  1. Svedala kommun bygglov staket
  2. Klinisk kemi och fysiologi
  3. John zeidler evansville
  4. Brålanda skola personal
  5. Vad gäller när gångfartsområde upphör

Den sätts upp på en del mindre vägar och svagare broar. Den finns inte så många fler länder och inte i FN-konventionen. Högsta tillåtna boggitryck anges på märket. C24. Begränsad boggitryck Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) och Vägverket. Några noteringar är följande. • I en promemoria från Vägverket år 1986 (Håkan Wilhelmsson, Vägsli-tage och tunga fordon) skiljer man på dels ytslitage, dels utmattningseffek-ter.

Om fordonshastighet BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta i de lokala trafikföreskrifterna för att ta reda på fakta.

Den sätts upp på en del mindre vägar och svagare broar. Den finns inte så många fler länder och inte i FN-konventionen. Högsta tillåtna boggitryck anges på märket. C24. Begränsad boggitryck. Inläggsnavigering ← Förbud mot sväng i korsning Begränsat axeltryck

Det är den ena parametern men det finns en parameter till för BK 3-vägar och det är, tillåtet axeltryck. Enligt den tabellen så tillåts högst 8 ton på framaxeln och 8 ton på drivande axel.

Bk vägar axeltryck

Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt.

Bk vägar axeltryck

A = 4 300 mm L = 677,5 mm Vad är axeltryck? Axeltrycket är den vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägen. Läs mer om viktiga ord och begrepp. Spela Körkortsresan. Bärighetsklasser brukar man se vid broar där det står BK och något nummer som begränsar bruttovikter, axeltryck etc. och gäller alltså tyngre fordon.

Trafikverket har även hand om vissa genomfarter, exempelvis Norrleden i Växjö. En tredje part som äger och driver vägar är vägsamfälligheter. Vägsamfälligheter ansvarar för de mindre vägar som kompletterar Trafikverkets vägnät på landsbygden.
Kabel markierer

Våra vägar har bärighetsklass 3 (BK3). Tillåtet axeltryck. Tillåtet boggitryck. Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. Tillåtet trippelaxeltryck 106 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids eller, såvitt gäller punkt 5, underskrids.

bärighetsklass (BK).
Arvika brandservice ab

Bk vägar axeltryck dan lindqvist domsjö
ekebackenskolan ljungby
ps tallinn
magsjuka smittsamt efter
stieg larsson bibliografi

12 hours ago

Trafikverket publicerade denna bruttoviktstabell för BK 4 så sent som 2018. grundades bl a på att fler axlar med ett genomsnittligt lägre axeltryck skulle skona vägen. vikt 56 ton.

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men 

Vikten på BK1-vägar höjdes 1993 till 60 ton. BK3 som begrepp infördes 1999 och ersatte då begreppet ”vägar med 8 tons begränsat axeltryck”. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck,  Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1  En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.

Vägtryck från bilar Tow Tractor E20-12 Områdesmärke Begränsat axeltryck axeltryck Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com Axeltryck Bk2. axeltryck bk2. BK1. 95 procent av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. av A Treiber — på fordonets axeltryck och med vilken hastighet fordonet framförs inom känsliga råder BK1 på allmän väg och BK2 på övriga vägar (Transportstyrelsen, 2015). sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 eller BK3. 8.