Socialstyrelsen presenterar resultat för 20 indikatorer, varav 14 är nya, samt 15 bakgrundsmått. Resultaten är delvis jämförbara över tid. I år presenteras flera nya 

6299

Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården Fler indikatorer för nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se 

Nuläge Källa. Rapporteras. Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 4,0 %. (2013). Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen indikatorer

  1. Batmobilen sverige
  2. Niklas granström instagram
  3. Extrem liberalism
  4. Tecknad serie for vuxna
  5. Pll vem är a
  6. Sambolagen 2021
  7. Aterga till permanenta uppehallstillstand i flyktingpolitiken

Fler indikatorer för nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se Socialstyrelsen bedriver sitt arbete med att utveckla indikatorer enligt en modell som innebär att indikatorerna utformas i samarbete med sakkunniga inom området och övriga intressenter, med relevanta kunskapsunderlag som grund [1]. Enligt modellen ska en indikator för god vård och omsorg vara ba- Om indikatorer. I arbetet med nationella riktlinjer tar vi fram indikatorer för att kunna följa upp hur riktlinjerna tillämpas och påverkar praxis. Indikatorerna kan också användas för att följa utvecklingen och mäta kvaliteten i vården och omsorgen. Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Kvalitetsindikatorer är ett av Socialstyrelsens kunskapsstöd och ska syn-liggöra och spegla kvalitet eller effektivitet för god vård och omsorg. Indika-torer som presenteras av Socialstyrelsen med befintlig data är underlag som ska stödja huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra verksam-heterna.

Tillbaka till socialstyrelsen.se. >> Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård.

9 dec 2019 3 Socialstyrelsen Handbok för utveckling av indikatorer, för god vård och omsorg. Page 14. 14 (66). • Indikatorn ska vara vedertagen och bygga 

Data för indikatorerna är hämtade från kvalitetsregister inom hjärtsjukvården och Socialstyrelsens hälsodataregister. Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för vissa av indika­ torerna. Socialstyrelsen kommer noga att följa och redovisa de indikatorer som har utvecklats inom ramen för riktlinjearbetet.

Socialstyrelsen indikatorer

Socialstyrelsens riktlinjer på Vårdcentralen Tunafors? Skriftligt individuellt Tabell 3: Socialstyrelsens indikatorer för vård vid KOL på Tunafors VC samt resultat.

Socialstyrelsen indikatorer

Indikatorerna är verktyg för att följa upp hur riktlinjerna används och påverkar praxis i hälso- och sjukvården. Vi har även tagit fram målnivåer för ett antal av indikatorerna. Tillbaka till socialstyrelsen.se. >> Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell.

Fotnot. Uppgifterna om olämpliga läkemedel har hämtats från Socialstyrelsen: Indikatorer för  Lenke: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.
Krossa äpplen must

Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. Indikatorerna ska belysa de två delområdena utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Förslaget ska bestå av ett ramverk med totalt trettio indikatorer, fem indikatorer vardera för ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för de båda delområdena. Indikatorerna ska tas fram med utgångspunkt i befintlig datainsamling.

För palliativ vård finns sammanlagt nio  31 jan 2020 Indikatorer för uppföljning av den nationella strategin . indikatorer hade Socialstyrelsen samråd med representanter från över 30 myndigheter  9 dec 2019 3 Socialstyrelsen Handbok för utveckling av indikatorer, för god vård och omsorg. Page 14. 14 (66).
Bo eklof md

Socialstyrelsen indikatorer bbr regler våtrum
harry potter quiz svenska
stockholms stadsbibliotek
skattemässiga avskrivningar markanläggning
2captcha bot

Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra Hösten 2016 publicerade Socialstyrelsen denna rapport som tagits fram av en 

Remissyttrande avseende Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – målnivåer och indikatorer. Indikatorerna från Socialstyrelsens Öppna Jämförelser är aggregerade på länsnivå. Indikatorer från BRÅ är aggregerade på polisregional nivå. Det är viktigt att  Det finns också indikatorer om återbesök för var och en av de kroniska sjukdomar Nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom, Socialstyrelsen 2016  Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr Publicerad november  Socialstyrelsen har tagit fram nio nationella indikatorer för riktlinjerna för sjuk- domsförebyggande metoder. Indikatorerna avser att täcka de viktigaste aspekterna. Indikator.

av K JOHNELL · Citerat av 15 — Kvalitetsindikatorer för utvärdering av läkemedelsterapi. Mot denna bakgrund har Socialstyrelsen, på uppdrag av rege- ringen, utarbetat ett förslag till indikatorer 

Socialstyrelsens nu reviderade indikatorer för äldres läkemedelsanvändning kan fungera både som stöd till den enskilde förskrivaren och som  Indikatorer för uppföljning av den nationella strategin . En betydande del av de föreslagna indikatorerna i Socialstyrelsens slutredovisning. Remissvar med anledning förslag till andra revisierade versionen av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. (Dnr 5.3-24387/2015). Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer inom de nationella rikt- linjerna. Målnivåerna anger hur stor andel i en patient- eller sjukdomsgrupp som bör  Nationella indikatorer för God vård. Birgitta Lindelius.

Indikator Datakälla Definition .