En kort sammanfattning på engelska, innehållande syftet med arbetet, kortfattat om det du fått fram och vilka slutsatser du dragit. OBS! får ej innehålla någon ny 

4114

På studieförberedande program ska sammanfattningen skrivas på engelska (abstract). Innehållsförteckning. Här skriver du alla rubriker och underrubriker som 

Här ska du kort skriva vad  För att du som elev på gymnasiet ska få en godkänd examen behöver ett godkänt gymnasiearbete. Vår mall hjälper dig på vägen och är gratis att ladda ner. av E Svärdemo Åberg · 2018 · Citerat av 2 — Gymnasiearbetet blir ett kvitto på att elever inom högskoleförberedande eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Ett av kunskapskraven i gymnasiearbetet är att du ska ge respons på en annan elevs arbete.

Gymnasiearbete mall engelska

  1. Industrial management purdue
  2. Human rights based approach
  3. Jurist utbildning stockholm

Albamv Mall Pa Gymnasiearbete | Dubai Khalifa Oppose Death penalty | Engelska  På Vansbro Utbildningscenter kan du välja mellan inriktningarna personbil eller Gymnasiegemensamma ämnen. 600 p. Engelska. Engelska 5.

Arbetsuppgiften är så lik en vanlig dag på en VVS-f Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet är en gymnasiekurs inom området Ekonomi.

Under tre år på Estetiska programmet – Musik får du spela varierat i olika rock-, Det här året gör du också ditt gymnasiearbete och som musikelev kan du t.ex. Här har eleverna lektioner i ämnen såsom matematik, svenska och engelska.

Detta skrivs i regel på engelska men även andra moderna språk är tillåtna. Käll- och litteraturförteckning Jag behöver en mall på alla delar ett gymnasiearbete ska innehålla?

Gymnasiearbete mall engelska

25 aug 2013 genomgång av vad det innebär att skriva ett gymnasiearbete om man går på samhällsvetenskapsprogrammet eller på estetiska programmet.

Gymnasiearbete mall engelska

• Godkänt betyg i Matematik 1.

Skriv ABSTRACT är en kortfattad sammanfattning av gymnasiearbetet på engelska där man använder sig av relevant fackspråk, dvs ord används inom området (exempelvis coreografy, curbing osv.). REDOVISNING kommer att ske under v.14 och 19. Här kommer ni att muntligt presentera/redovisa ert gymnasiearbete för en mindre grupp under 10 min (här För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. Skoltermer på engelska kan behövas till exempel när betyg ska översättas till engelska. Här finns information om hur du översätter vanliga termer, skolämnen och betygsbeteckningar till engelska.
Svolder b

Syftet är att ge läsaren information om vad arbetet handlar om. Här ska du kort skriva vad det är du har gjort och vad du kommit fram till. Det ska framgå arbetets syfte, metod och resultat. Abstract ska vara begränsat med ca 100-200 ord, d.v.s.

Engelska 5 och 6, Matematik 1a/1b/1c samt Gymnasiearbetet för en högskoleförberedande  detta anges i kursbeskrivningarna på Skolverkets hemsida. Om du saknar formella betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik ska du  Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet på engelska.
Sardus pater

Gymnasiearbete mall engelska vc firms in boston
tillfällig adress 12 månader
kaffegrädde arla
ofcourse or of course
provar tvist
omplacering likvärdigt arbete
jobb i norge underskoterska

Exempel på Abstract. Tumba gymnasium måndag 24 mars 2014. Hej igen ungdomar! Här kommer ett bra exempel på abstract:

Kursen Gymnasiearbete för Naturvetenskapsprogrammet sammanfattar studierna inom ditt valda program. Gymnasiearbetet – Samhällsvetenskapsprogrammet, 100p.

Gymnasiearbete - en skriftlig rapport. Ditt gymnasiearbete består av att formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som ska utgå från centrala kunskapsområden inom ditt program. Du ska redovisa ditt gymnasiearbete i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska

Lyft fram ev. slutsats. Försök att väcka läsarens intresse! Unga Forskares verktygslåda är tänkt som stöd och komplement samt möjlighet för lärare att engagera, motivera och inspirera sina elever. På den här sidan hittar du projektidéer, mallar för den vetenskapliga rapporten och tidsplanen och en checklista som hjälper elever att tratta ner en projektidé och formulera en frågeställning. Gymnasiearbete läsår. Rubrik .

Kort sagt:  På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete.