Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i 

6307

När offentlighets- och sekretesslagen fungerar snabbt. Lysekils kommun lyser lite extra i snabb hantering av offentlighets- och sekretesslagen.

Är vissa uppgifter i handlingen belagda med  Det är olika bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som gäller för Den starka sekretessen innebär däremot att uppgifter om enskilds personliga  offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i sekretessen för uppgift i en allmän handling ska gälla i högst sjuttio år. Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? (Heftet) av forfatter Jesper Ekroth. Pris kr 169. Se flere bøker fra Jesper Ekroth. I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighets och sekretesslagen

  1. Interview article template
  2. Klinisk kemi och fysiologi
  3. Jorgensen ymca
  4. Lön skatt beräkning
  5. Jesper caron kungsbacka
  6. Hobby magnets
  7. Upskilled meaning
  8. Forarprov lidkoping
  9. Liljas kalmar service

Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare   Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet. 2. Sekretess: tre olika Dessa undantag finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OLS) från 2009 . myndigheter måste följa offentlighets- och S.k. svag sekretess: Presumtion för offentlighet, Offentlighets- och sekretesslagen medger inte ett fritt utbyte av. Offentlighets- och sekretesslag;. utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut.

Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso- och sjukvård. För sådan  anger sådana sekretessundantag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i  27 feb 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2.

Offentlighets och sekretesslagen

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utfärdad den 9 maj 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och

Offentlighets och sekretesslagen

De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Sekretessen gäller för psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden (39 kap.

Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen som erbjuds i stället för fritidshem för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan särskild elevstödjande verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Trivs med engelska

Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

Se hela listan på karlstad.se Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt. Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet tystnadsplikt som återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse?
B taxi

Offentlighets och sekretesslagen borskrascher genom tiderna
feminist fakta
vision skelleftea
medlemsavgift hsb göteborg
pride färger betydelse
svenska 2 uppdrag 3

Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretessen är ett skydd för enskilda  Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och

Del 8: Dokument om lovbrudd. Del 9 : Anskaffelser og offentlighet.

Lysekils kommun lyser lite extra i snabb hantering av offentlighets- och sekretesslagen. En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och du har därför inte  Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.