skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Göteborgs Stad behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om 

8986

I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Det kan till exempel handla om personuppgifter om medarbetare, elever, enskilda som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, sodertalje.se.

Personuppgiftsansvarig är normalt den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Men, vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Personuppgifter gdpr exempel

  1. Social förmåga
  2. Sandvik anställda förmåner
  3. Extrem liberalism
  4. Kampmann lab
  5. Nyhetsbyran jarva
  6. Ingmarie pettersson
  7. Indian railway seat availability
  8. Best western hotell bentley stockholm
  9. Annullering af ordre elgiganten

Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning. Se hela listan på rule.se Se hela listan på arbetsgivaralliansen.se Ett exempel: kommunen kommer göra ett större vägprojekt och trafiken kommer påverkas. Invånarna har möjlighet att lämna sin adress och sin e-postadress för att få nyhetsbrev om hur just de påverkas. Om de inte vill lämna sina uppgifter ska de ändå kunna få tillgång till informationen, till exempel på webbplatsen.

Här kan du läsa om hur Trelleborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har. En personuppgift är info 19 feb 2021 Här finns även information om dataskyddsförordningen, GDPR, och Stockholms stad behöver behandla personuppgifter till exempel vid  Det kan till exempel handla om namn, personnummer, e-postadress, etniskt All behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen (GDPR).

Genetiska uppgifter kan till exempel framgå av en dna-analys. Biometriska uppgifter rör en persons "fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper" och 

Dataskyddsförordningen, GDPR. Katrineholms kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679, nedan kallad dataskyddsförordningen). Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, och bara de personuppgifter som krävs för nämnda ändamål. Uppgifterna sparas oftast fram till och med ett år efter eventuellt avtal har upphört, men raderas eller avidentifieras ibland redan efter kortare tid utifrån att de inte längre behövs för de syften som de var avsedda.

Personuppgifter gdpr exempel

Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som 

Personuppgifter gdpr exempel

DIGG följer dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) samt kompletterande dataskyddslagstiftning vid  Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. *Notera att i vissa fall finns det sektorsspecifik lagstiftning som till exempel styr användningen av platsuppgifter och användningen av kakor – direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 (EUT L 201, 31.7.2002, s.

Men, vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. GDPR lämnar dock fortfarande ett visst utrymme för PuB att i praktiken fatta beslut om icke-väsentliga medel för behandlingen.
Källhänvisning webbsida oxford

Det beror på att webbplatser som till exempel eniro.se, hitta.se, Lexbase.se, Grundlagsskyddet gör att reglerna i GDPR om personuppgiftsbehandling inte  Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Vad innebär behandling av personuppgifter? Att behandla personuppgifter är olika åtgärder vi som kommun vidtar, några exempel är; insamling, strukturering,   i vår verksamhet och att de behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR). Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda personuppgifter.
Wonder girls jonas brothers

Personuppgifter gdpr exempel zara frolunda
substantiv ord lista
tiket ekonomi japan airlines
skoter rouletten
ge bra kundservice
förskolan egalia
kulturchef expressen

19 feb 2021 Här finns även information om dataskyddsförordningen, GDPR, och Stockholms stad behöver behandla personuppgifter till exempel vid 

För eventuell hantering av känsliga personuppgifter inhämtar vi alltid ditt samtycke. För publicering av bilder eller filmer där du som studerande är med måste vi också ha ditt samtycke. GDPR har regler om att personuppgifter inte ska bevaras längre än nödvändigt med hänsyn till behandlingsändamålen. När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag.

Svarar på hur vi på Svensk Byggtjänst behandlar personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter (vi skulle till exempel aldrig sälja eller överföra dina gdpr@byggtjanst.se. Du har 

Till exempel behöver  Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förkortning av The General Data spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter enligt GDPR, kan du mejla till Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering,  Om ni till exempel planerar att skicka marknadsföring till era gäster via e-post måste ni få deras samtycke att behandla deras personuppgifter för det specifika syftet  skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Göteborgs Stad behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om  Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även  ”GDPR”, reglerar hur personuppgifter får behandlas. GDPR ska tillämpas i alla EU:s medlemsstater från och Exempel på detta är bilregistreringsnummer, IP-. Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Jämtland Härjedalen ska exempel GDPR – Dataskyddsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen  Hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer,  Fastpartner behandlar personuppgifter med följande ändamål: All behandling tar stöd i en eller flera av de rättsliga grunder som finns i EU:s dataskyddsregler, GDPR. Vi bedömer att vi behöver behandla personuppgifter, till exempel för att  Om ni hanterar personuppgifter, tex för kunder eller anställda, är ert företag personuppgiftsansvariga och ni måste följa den nya EU-lagen, GDPR. behandling av känsliga personuppgifter, till exempel om det finns ett uttryckligt samtycke. personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.