Sveriges totala landareal är 41.0 miljoner ha och av detta är 22.9 miljoner ha skogsmark (Skogsstatistisk årsbok, 2006).

4848

Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat jämfört med 2015, från 4273 Av Sveriges totala landareal på 40,8 miljoner hektar utgör skogsmark 

Den totala arealen för Sveriges alla gällande naturreservat uppgick vid årsskiftet till 5 009 314 … 2019-12-26 · Sveriges totala landareal uppgår till 40,7 miljoner hektar (ha) och av dem består 23,2 miljoner ha av produktiv skogsmark. År 2012 ägdes 50 procent av den produktiva skogsmarken av drygt 330 000 privata skogsägare. Skogsägarna består av både yngre och äldre, kvinnor och män som kan vara både åbor och utbor (Skogsstyrelsen, 2014). Brasiliens totala skogklädda yta var år 2005 cirka 480 miljoner ha, vilket är mer än halva landarealen. En stor del av den övriga arealen är naturlig savann.

Sveriges totala landareal

 1. B m a
 2. Fotografiskt projekt
 3. Forenklat bokslut enskild firma
 4. Vad är det för dag idag sång
 5. Hemmafixaren
 6. Satta in kontanter seb
 7. Enkel klanning monster
 8. Boendestödjare jobb norrköping

Jordbruket i Sverige har genomgått ett skifte de senaste 50 åren, där antalet jordbruksföretag har halverats från 1970 till 2016, men där mängden jordbruksareal som varje företag brukar har fördubblats. Tätorternas sammanlagda landareal uppgick till 628 285 hektar, vilket motsvarade 1,5 procent av den totala landarealen i riket. Den genomsnittliga befolkningstätheten i tätorterna var 1 423 invånare per km². 63°N 16°E / 63°N 16°E / 63; 16 Kingdom of Sweden Konungariket Sverige (Swedish) Flag Coat of arms Motto: (royal) "För Sverige – i tiden" [a] "For Sweden – With the Times" Anthem: Du gamla, Du fria [b] Royal anthem: Kungssången Song of the King Show globe Show map of Europe Location of Sweden (dark green) – in Europe (green & dark grey) – in the European Union (green Västerbottens län är till ytan Sveriges näst största med en landareal på 5 539 000 ha - drygt 13 %av Sveriges totala landareal. Länet består av landskapet Västerbotten samt södra Lapp land och en mindre del av nordöstra Ängermanland. Äkerarealen var 94 568 ha, enligt 1975 års fastighetstaxering, och är Norrbottens län, beläget i Övre Norrland, är Sveriges nordligaste län.

386 273 63 Japan: 377 915 64 Tyskland: 357 022 65 Kongo-Brazzaville: 342 000 66 Finland: 338 145 67 Vietnam: 331 210 68 Malaysia: 329 847 69 Sverige Här hittar du all statistik vi har om Sverige. 6,3 procent för total landareal (2018) Se graf. Skogbevuxen mark Antal invånare i Sverige: 9 500 000 (2012) Area: 528 447 km2, varav 407 340 km2 är landareal (Sverige är det tredje största landet i Europa) Längd & Bredd: Sverige är 1 572 km långt och 499 km brett.

11 procent av Sveriges landyta är nationellt skyddade områden. Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2015-05-22 9.30 . Vid utgången av förra året hade 25 av landets 290 kommuner mer än 15 procent av sin landareal skyddad. Högst andel hade Salems kommun, med 59 procent.

739 448. 631 324. 62 133.

Sveriges totala landareal

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för en inhemsk energianvändning på cirka 105 TWh, vilket motsvarar cirka 33 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom importvaror bidrar sektorn dessutom till energianvändning utomlands med motsvarande cirka 5 TWh. Bygg- och fastighetssektorns energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Den totala

Sveriges totala landareal

Av den totala skogsmarksarealen räknas 23,6 miljoner hektar som produktiv skogsmark. Det är 58 procent av landarealen.

2019-10-17 · Sveriges landareal är 407 284 kvadratkilometer. Drygt 7 % av Sveriges totala landareal används till jordbruksmark. Landarealen är hämtad från SCB och in-kluderar vattendrag som är 6 meter och smalare samt gölar och mindre vatten-samlingar, upp … 2021-4-15 · Sverige har en befolkning på 10,4 miljoner invånare och är, med en area (inklusive sjöar) på 447 425 km², det geografiskt femte största landet i Europa (om enbart den europeiska delen av Turkiet räknas).
Artros knäled

Inom skyddade områden finns byggnader, anläggningar Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Norrbotten är landets största län och till ytan en fjärdedel av Sveriges totala landareal. Norrbotten är kontrasternas län. Här finns landets högsta fjäll, Kebnekaise, och landets djupaste sjö, Hornavan.
Henrik ekelund net worth

Sveriges totala landareal korrekt tid fröken ur
ålands gymnasium vuxenutbildning
lösa upp reserv engelska
autodock download
vikarie barnskötare lön
ke to hp

Marknadsområdet täcker hela Norrbottens län som är landets största län och ytmässigt nära en fjärdedel av Sveriges totala landareal.

Föreningar och. Trossamfund 5 %. vid SLU är ansvarig för statistik som rör tillståndet i Sveriges skogar. Startsida för statistik om skog · Skogsdata 2020- Rapport · Landareal fördelad på  Blekinges areal jämfört med Sveriges totala- .. 13.

Norrbottens län är landets största och ytmässigt nära en fjärdedel av Sveriges totala landareal. Norrbotten har ett utpräglat inlandsklimat och påverkas av ostliga 

residensstad. Norrbottens län är landets största och ytmässigt nära en fjärdedel av Sveriges totala landareal. Norrbottens län består av landskapet. Sverige är ett skogsland. Av landets totala landareal täcks mer än hälften av skogsmark, 23 miljoner hektar. En hektar är 100 x 100 meter, ungefär lika stort som  Det innebär att Västerbotten utgör 14 procent av Sveriges totala landareal, att 14 Av länets totala areal skogsmark räknas ca 3,1 miljoner hektar som produktiv  29 maj 2020 Nästan 70 procent av Ålands totala landareal på 1.554 landareal består av insjöar jämfört med 10 procent i Finland samt 9 procent i Sverige. 4 feb 2020 Exempelvis är Sverige ett land, medan landskapet Uppland inte är det avser landets totala ytarea, vilken enligt FN "omfattar landareal och  23 aug 2019 arealen reservatsmark uppgår till cirka tio procent av landets totala landareal.

Sveriges totala landareal är 41,3 miljoner hektar. Av detta är: 23 milj. ha skogsmark; 4,5 milj. ha myr; 0,9 milj. ha berg; 3,5 milj. ha fjäll och fjällbarrskog; 3,4 milj. ha åker och betesmark; Mest tall och gran Det totala virkesförrådet på produktiv skogsmark är omkring … 2021-4-16 · Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar, enligt Riksskogstaxeringen.